O Fundacji

Zobacz lepiej, zobacz więcej, spójrz inaczej na świat!

Jak działamy?

Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? działa od roku 2009 na terenie powiatu piaseczyńskiego ( Piaseczno, Góra Kalwaria, Lesznowola, Tarczyn, Prażmów, Konstancin – Jeziorna) oraz Warszawy. Do sierpnia 2016 roku pomogliśmy blisko 70 rodzinom. Otrzymana pomoc miała charakter pomocy charytatywnej, rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych w tym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ochrony zdrowia, pomocy materialnej i społecznej, niesienia pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci, niesienia pomocy osobom starszym, ubogim, bezrobotnym, wykluczonym zawodowo, a także pomogliśmy dzieciom i młodzieży w możliwości kształcenia i rozwijania się.

Od października 2016 r. Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? uruchomiła nowy projekt pod hasłem „Ratunek dla oka – bezpłatne operacje zaćmy”. Głównym celem jest finansowanie lub dofinansowanie do zabiegów operacji zaćmy dla osób ze zdiagnozowaną zaćmą.

Podopiecznym ze zdiagnozowaną zaćmą Fundacja w ramach dofinansowania do zabiegu operacji zaćmy lub pokrycia jej kosztów zapewni:

 • doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek
 • specjalistyczną salę operacyjną
 • najnowocześniejszy sprzęt operacyjny firmy Alcon i Haag Streit
 • nowoczesną metodę fakoemulsyfikacji
 • najwyższy standard soczewek wewnątrzgałkowych – AcrySof firmy Alcon
 • badanie USG oka, konsultację kwalifikacyjną do zabiegu, konsultację anestezjologa
 • zabieg wykonywany w trybie jednego dnia
 • obecność anestezjologa podczas operacji

Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? współpracuje z wyspecjalizowanymi ośrodkami i  firmami. Zabiegi operacji zaćmy wykonywane są przy współpracy z Centrum Medycznym CMP, siecią przychodni medycznych, istniejących na rynku usług medycznych blisko 16 lat. Zabiegi odbywać się będą w siedzibie jednego z oddziałów tj. CMP Piaseczno ul. Puławska 49.

Nasze główne cele statutowe:

 • pomoc charytatywna
 • ratunek dla oka
 • ochrona zdrowia

Jak pomagamy?

Przede wszystkim każdą historię, z jaką się spotykamy traktujemy indywidualnie. Każdego naszego Podopiecznego staramy się objąć opieką, której naprawdę potrzebuje, nie kierując się stereotypami.
To dzięki Państwa pomocy dajemy szansę Podopiecznym na lepsze godne życie. Przekazane darowizny pozwalają pokryć koszty leczenia operacji zaćmy.

Pomagaj regularnie wpłacając dowolną kwotę na rzecz Podopiecznych Fundacji:

 • Nr konta: 45 1750 0012 0000 0000 1130 6292 Raiffeisen Bank Polska S.A.

Dlaczego pomagamy?

 • Pragniemy dać nowe życie dla oczu
 • Pragniemy pomagać by spełniać marzenia
 • Pragniemy aby pomaganie stało się modne
 • Pragniemy by pomaganie stało się rutyną
 • Życie w godnych warunkach daje szansę na lepszy start
 • Wspólne działania angażują i integrują lokalnych przedsiębiorców
 • Udowadniamy jakie to proste, realne i możliwe do spełnienia

Wspólnie możemy więcej!

Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi, którzy mają dobre serce, którzy chcą zaangażować się w pomoc innym, którzy wierzą, że pomoc innym będzie przekazana!