Bezpłatne operacje zaćmy - jak złożyć wniosek

Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? udziela pomocy w zakresie:

  •     dofinansowania operacji zaćmy
  •     dofinansowania kosztów leczenia

Pomoc przyznawana jest przez Fundację w ramach projektu „Ratunek dla oka – bezpłatne operacje zaćmy” osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, które mają stwierdzoną zaćmę do zabiegu w trybie pilnym. Pomoc dot. dofinansowania kosztów zabiegu usunięcia zaćmy udzielana jest tylko mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego oraz Warszawy.

Zasady i warunki udzielania pomocy:

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie podania wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty należy przesłać w dowolny sposób -  mailem bądź pocztą tradycyjną lub przynieść je do siedziby Fundacji przy ul. Puławskiej 49 w Piasecznie ( IV p. budynku Centrum Medycznego CMP).

Przesłanie dokumentów:

Poczta elektroniczną: pomoc@czymogepomoc.pl
Adres: Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? ul. Puławska 49, 05 – 500 Piaseczno