Zuzanna Borowska

Zuzia Borowska to 9 letnia dziewczynka, u której po badaniu EEG stwierdzono nieprawidłowy zapis. Wszystko do tej pory było porządku, nic nie wskazywało, że naszej córce coś dolega. Niestety po niepokojących objawach, rodzice zgłosili się na badania i stwierdzono zmiany napadowe wraz z  uogólnionym wyładowaniem zespołów iglica – fala, któremu towarzyszył napad kliniczny ze zmianami w tylnych okolicach – padaczka. Zuzia potrzebuje stałej opieki lekarzy, konsultacji. Ludzi dobrych serc prosimy o pomoc.

ZREALIZOWANE POTRZEBY