Zrealizowane potrzeby – Mateusz Choiński

*czerwiec 2014r. – realizacja marzeń rodzeństwa Choińskich