Zbiórka na rzecz Fundacji CMP- Czy Mogę Pomóc?

Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno Na podstawie Decyzji Prezydenta M. St. Warszawy nr. AO/435/2011 z dn. 25/11/2011 przeprowadziła zbiórkę na terenie m. st. Warszawy. Wpływy ze zbiórki wynosiły 380 zł. 40/100 gr.

Obsługa: zakup skarbon w kwocie : 302,56 zł Kwota została przeznaczona na rehabilitacje podopiecznego Fundacji.