Wojtuś Serafin – zrealizowane potrzeby

*sierpień 2015 – pokrycie kosztów rehabilitacji 240 zł
*lipiec 2015 – pokrycie kosztów rehabilitacji 520 zł