Szymonek Komorowski

Szymonek ma 4 lata i zdiagnozowany autyzm dziecięcy. Nie mówi, unika kontaktu z rówieśnikami, tłumi swoje możliwości. Mimo ograniczeń wynikających z zaburzenia jest pogodnym i bystrym dzieckiem. Dzięki staraniom swoich rodziców oraz opiece specjalistów i nauczycieli pracujących z Szymonem w przedszkolu, chłopiec zaczął robić postępy. Niestety autyzm nadal zamyka Go na świat i innych ludzi. Aby mógł otworzyć się na otaczającą go rzeczywistość niezbędna jest regularna, intensywna terapia logopedyczna, pedagogiczna oraz integracja sensoryczna. Bez terapii Szymon nie będzie mówił, bawił się ze swoimi rówieśnikami, komunikował swoich potrzeb. Nie osiągnie gotowości społeczno ? poznawczej potrzebnej do podjęcia w przyszłości nauki w szkole. Dlatego zwracamy się do Państwa o Pomoc dla Szymona. Niestety skromne możliwości rodziców nie pozwalają na zorganizowanie tego typu zajęć. Każda złotówka przekazana na terapię specjalistyczną przybliża chłopca do samodzielności.

ZREALIZOWANE POTRZEBY