Stefan Pawłowski

 Stefan_Pawlowski_220x220Pan Stefan jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym utrzymującą się z zasiłku w wysokości 541 zł. Stale pogarszający się stan zdrowia doprowadził ostatecznie do amputacji kończyny dolnej. Pan Stefan potrzebuje dofinansowania do zakupu protezy stałej podudzia lewego. Brakujący koszt to 5150 zł oraz baterii do wózka inwalidzkiego w wysokości 1400 zł a także potrzeb materialno socjalnych.