Stefan Pawłowski – zrealizowane potrzeby

* Grudzień 2015 – dofinansowanie zakupu protezy stałej podudzia w kwocie 1500 zł