Sebastian Rydel – zrealizowane potrzeby

*listopad, grudzień 2015 – dofinansowanie do zajęć przedszkolnych w kwocie 400 zł
*październik 2015
– dofinansowanie do zajęć przedszkolnych w kwocie 200 zł
*wrzesień 2015
dofinansowanie do zajęć przedszkolnych w kwocie 200 zł
*sierpień 2015
dofinansowanie do zajęć przedszkolnych w kwocie 200 zł