Robert Rechnio – Zrealizowane Potrzeby

*listopad 2015r. – pokrycie kosztów terapii logopedyczno – pedagogicznej 400zł
*październik 2015r. - 
pokrycie kosztów terapii logopedyczno – pedagogicznej – 800zł
*styczeń – maj 2015r –
terapia logopedyczna i pedagogiczna – 800 zł
*grudzień 2014r. –
paczka świąteczna

paczka_fundacja_BN_2014_9
* wrzesień 2014r. –
wyprawka szkolna z Akcji Pełen Plecak- Dobry Start
* lipiec-wrzesień 2014r.
– dofinansowanie terapii logopedycznej oraz terapii pedagogicznej dla Roberta w wysokości 1350 zł
*czerwiec 2014r. –
pokrycie kosztów terapii – 650 zł
*czerwiec 2014r.
– spełnione marzenia z okazji Dnia Dziecka

*maj 2014r. – start terapii – logopeda – pokrycie kosztów - 600zł

*styczeń – marzec 2015r. – kontynuacja terapii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – logopeda – pokrycie kosztów - 900zł