Robert Rechnio

Roberta samotnie wychowuje tata.  Siedmioletni chłopiec wraz z tatą znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Rodzina utrzymuje się z małego gospodarstwa rolnego oraz z alimentów (do stycznia br. jedyne 100 zł miesięcznie). Pomoc rodzina otrzymuje z OPS, tata stara się pracować dorywczo. Robertowi niezbędne są zajęcia wyrównawcze lub korekcyjno – kompensacyjne. Dziecko ma duże problemy z nauką: m.in. z przyswajaniem wiadomości, czytaniem, rozumieniem. Niestety z dnia na dzień problemy nasilają się. Dziecko jest pod stałą opiekę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ale to wciąż za mało. Niestety duże braki w nauce wynikają również z dużej absencji w szkole (uraz głowy, przebyty rumień, leczenie szpitalne). Zajęcia korekcyjne pomogłyby Robertowi utrwalać wiadomości, rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe, wzmacniać analizę i syntezę wzrokową, rozwijałby myślenie logiczne i inne. Niestety brak środków finansowych nie pozwala na pokrycie kosztów terapii.
Dlatego pomóżmy Podopiecznemu wkroczyć w życie z uśmiechem, pomóżmy zebrać potrzebne środki na sfinansowanie terapii wpłacając darowizny na konto Fundacji.

ZREALIZOWANE POTRZEBY