Paulina Król

Paulinka to pogodna i uśmiechnięta dziesięciolatka, cierpiąca na dziecięce porażenie mózgowe oraz upośledzenie rozwoju psychoruchowego z zaburzeniami mowy oraz wadą wzroku. Oznacza to szereg problemów w codziennym funkcjonowaniu. Dziewczynka nie je, ani nie porusza się samodzielnie, odpowiada na zadawane pytanie, ale stale wymaga bodźców i naprowadzania na temat.

Wg specjalistów stan dziewczynki pogarsza się w związku z brakiem systematycznego wspomagania rozwoju. Rodzice Paulinki nie są w stanie zapewnić jej prawidłowej i koniecznej rehabilitacji, ze względu na bardzo trudną sytuację finansową. Paulinka ma jeszcze troje rodzeństwa, które uczęszcza do szkoły. Mama opiekuje się dziećmi, natomiast ojciec jest bezrobotny – bez prawa do zasiłku. Ogromną szansą na poprawę stanu zdrowi dziewczynki są regularne turnusy rehabilitacyjne. Koszt jednego takiego turnusu to około 4.500 zł. Dla rodziców Paulinki są to kwoty zupełnie nieosiągalne, a co za tym idzie Paulinka nie ma szans na walkę o swoje zdrowie.

Nasz Fundacja zwraca się do Państwa z apelem o wsparcie tej rodziny. Prosimy, abyście Państwo okazując wielkie serce, zechcieli przekazać choćby symboliczne pieniądze na rzecz dziewczynki, która tylko dzięki specjalistycznej opiece i ćwiczeniom może poprawić jakość swojego życia.

ZREALIZOWANE POTRZEBY