Gazeta Na Chmielnej

Gazeta na Chmielnej jest nowoczesnym oraz bezpłatnym miesięcznikiem o profilu kulturalno – społecznym. Piszemy o sprawach dotyczących ulicy Chmielnej, ale także całego Śródmieścia. Gazeta jest częścią Projektu Chmielna, inicjatywy mającej na celu rewitalizację ulicy.

zasięg: Warszawa – Centrum data emisji: ok. 15. każdego miesiąca szacowana liczba czytelników: 165 000 nakład: 5 000 egz.

Stali autorzy: Ula Ryciak, Marcin Wojtasik, Alicja Kabata, Ryszard Mączewski, Justyna Nowakowska, Danuta Awolusi, Tymoteusz Strzelecki, Marta Wojtasik, Aneta Grabowska; Aneta Grzegrzółka

Redakcja: Marta Wojtasik, Ewa Ziomek, Justyna Nowakowska www.gazetanachmielnej.pl