Piotr Michalak

Piotr Michalak to 35-letni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej. W 2008 roku stwierdzono u niego stwardnienie rozsiane oraz uszkodzenie drogi wzrokowej, powodujące niedowidzenie i ślepotę. Postępująca choroba sprawia, że Pan Piotr nie może normalnie funkcjonować. Ilość przyjmowanych już preparatów uszkadzających wątrobę i żołądek sprawia, że nie może być podjęte dalsze leczenie.

Jedyny lek, mogący w tej sytuacji zatrzymać rozwój choroby to terapia  mitoksantronem. Jedna kroplówka to koszt ok. 1500 zł a minimalna dawka, która pomoże Panu Piotrowi to 6-8 kroplówek, co w sumie daje ok. 12000 zł.

Niestety ani naszego podopiecznego ani jego rodziny nie stać na leczenie. Kuracja ta to jedyny ratunek, dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc. Możemy zapobiec postępowi choroby i uratować ludzkie życie.

ZREALIZOWANE POTRZEBY