Paulina Lichocka

Paulinka to śliczna 8-letnia blondyneczka z ogromnymi oczami. Na pierwszy rzut oka wygląda jak każde inne dziecko. Nie mniej jednak Paulinka cierpi na autyzm dziecięcy. Trudną i bardzo wymagającą chorobę. Zanim została rozpoczęta rehabilitacja dziewczynki, nie nawiązywała ona kontaktu wzrokowego, wydawała jedynie dźwięki naśladujące mowę, używała gestów do opisania swoich potrzeb, oraz nie reagowała na jakiekolwiek polecenia.

Dzięki nieustającym staraniom rodziców, lekarzy i pedagogów, w chwili obecnej stan dziewczynki znacznie się poprawił. Brała udział w psychoterapii indywidualnej i grupowej, muzykoterapii, zajęciach z logopeda i nauczycielem. Paulinka powoli otwiera się na najbliższe otoczenie i swoich rówieśników. Ale żeby ten stan utrzymać, a także doprowadzić do momentu, kiedy dziewczynka osiągnie gotowość społeczna i poznawczą  – konieczną do podjęcia nauki w klasie ?0?, niezbędne są dalsze działania.

Zorganizowanie zajęć z zakresu integracji sensorycznej, spotkań z pedagogiem i logopedą. Tego rodzaju rehabilitacja i związane z nią dojazdy są niezwykle kosztowne. Skromne możliwości finansowe rodziny nie tylko nie pozwalają na regularne uczęszczanie dziecka na niezbędne zajęcia, ale nie pozwalają także na stworzenie godnych warunków życia. Dziecko mieszka wraz z rodzicami i  bratem na terenie gminy Lesznowola w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Każdego dnia rodzina boryka się z poważnymi problemami nie tylko zdrowotnymi, ale także mieszkaniowymi. Każda przekazana złotówka, ufundowanie Paulince zajęć terapeutycznych, to nieoceniona pomoc dla tej rodziny. Liczymy na Państwa pomoc.

ZREALIZOWANE POTRZEBY