Kubuś Kowalski

Malutki Kubuś urodził się przedwcześnie i od urodzenia boryka się z najtrudniejszymi problemami: rozszczepem kręgosłupa, wodogłowiem oraz głuchotą. Mama, w związku z koniecznością nieustannej opieki nad dzieckiem, nie może podjąć pracy zarobkowej. Jej dochody to zasiłki udzielane przez Państwo. Tata chłopca pozostaje bez pracy. Kubuś potrzebuje stałej opieki oraz kosztownego leczenia i rehabilitacji.

Zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie. Nawet najmniejsza kwota to ogromna pomoc dla tej rodziny. Stałe zabiegi i leczenie są podstawą dla  dalszego funkcjonowania i życia chłopca. Prosimy o pochylenie się nad ciężkim losem malucha i danie promyka nadziei jemu i jego rodzinie.

ZREALIZOWANE POTRZEBY