Krystian Pełka

 

Krystian_Pelka_220x220Krystian to siedmioletni chłopiec z głębokim niedosłuchem obustronnym. W prawym uszku Krystian wczepiony ma implant ślimakowy a na lewym nosi aparat słuchowy. Krystian  potrzebuje dofinansowania do zakupu akumulatora procesora mowy i słuchu, dofinansowania do eksploatacji procesora a także terapii logopedycznej oraz terapii słuchowej.

ZREALIZOWANE POTRZEBY