Struktura organizacyjna

Zarząd Fundacji CMP – Czy Mogę Pomóc?:

Prezes Zarządu – Paweł Walicki
e-mail: pawel.walicki@czymogepomoc.pl

Członek Zarządu – Adam Kozłowski
e-mail: adam.kozlowski@czymogepomoc.pl

Rada Fundacji CMP – Czy Mogę Pomóc?:

Katarzyna Kondraciuk
Teresa Lubawska

Pracownicy Fundacji CMP – Czy Mogę Pomóc?:

Agnieszka Rudzińska – Koordynator Fundacji
e-mail: agnieszka.rudzinska@czymogepomoc.pl
kom. 693 436 430

Aleksandra Bukowińska – Asystent Fundacji
e-mail: aleksandra.bukowinska@czymogepomoc.pl
kom. 693 436 430

Biuro Fundacji:
e-mail: pomoc@czymogepomoc.pl
tel. 22 737 50 27