Kacperek Fiejka

Kacperek Fiejka jest uczniem III kl szkoły podstawowej. Jego problem to poważna wada wymowy, która potęguje trudności w nauce. Codzienne pójście do szkoły to dla Kacpra ogromny stres. Nie jest w pełni rozumiany przez rówieśników i nauczycieli.

Pomoc logopedyczna jest obecnie warunkiem niezbędnym i koniecznym dla polepszenia jakości jego życia, ułatwienia komunikacji między rówieśnikami i przyswajania wiedzy w szkole.

Tata Kacperka nie żyje od 4 lat, a mamę w obecnej chwili nie stać na prywatną terapię logopedyczną.

Ludzi dobrej woli i wrażliwych na słabości i choroby dziecka prosimy o wsparcie.

ZREALIZOWANE POTRZEBY