Jaś Jurkowski

Jaś Jurkowski nowy podopieczny Fundacji CMP – Czy Mogę Pomóc? to ośmioletni chłopiec. Jaś od urodzenia ma orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na otwartą przepuklinę oponowo – rdzeniową, wodogłowie wrodzone, niedowład kończyn dolnych. Dziecko porusza się na wózku inwalidzkim. Rodzina mieszka w bloku na czwartym piętrze bez windy (stare budownictwo uniemożliwia zamontowanie windy lub jakiekolwiek innej platformy osobowej). Jedyne rozwiązanie to zamontowanie schodołazu, którego koszt wynosi 12 000 zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe, rodzina nie jest w stanie pokryć tego kosztu. Pracuje tylko tata Jasia, rodzina otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Chłopiec w chwili obecnej uczęszcza do szkoły podstawowej. Aby mógł kontynuować naukę, rodzice co dziennie dźwigają Jasia z wózkiem z 4 piętra, a po skończonych zajęciach wnoszą na 4 piętro. Dziecko potrzebne jest również krzesełko do kąpania. Pomóżmy Jasiowi i rodzicom w zakupie shodołazu. Wspólnie damy radę! Środki finansowe można wpłacać na konto Fundacji z dopiskiem Jaś.

ZREALIZOWANE POTRZEBY