Emilia Lisowska

Emilia Lisowska to 8 letnia dziewczynka, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniową, niedowładem kończyn dolnych i pęcherzem neurogennym. Aby mogła nadal efektywnie być rehabilitowana potrzebuje wsparcia w postaci finansowej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego Galileo. Jest to urządzenie do wibracji ( wibroterapii) całego ciała. Dziewczynce do dalszej rehabilitacji niezbędny jest także rower rehabilitacyjny – trójkołowy. Ponadto Emilka uczęszcza na hipoterapie( forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konie. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie) tu również potrzebna jest pomoc w finansowaniu zajęć dla dziewczynki.

Nasz Fundacja zwraca się do Państwa z apelem o wsparcie dla Emilki Lisowskiej. Prosimy, abyście Państwo okazując wielkie serce, zechcieli przekazać choćby symboliczne pieniądze na rzecz dziewczynki, która tylko dzięki specjalistycznej opiece i ćwiczeniom może poprawić jakość swojego życia.

ZREALIZOWANE POTRZEBY