Basia Płuczyńska

Basia jest pogodną dziewczynką, o spokojnym usposobieniu. Od urodzenia cierpi na szereg poważnych dolegliwości, w tym m.in.: dziecięce porażenie mózgowe, padaczkę, niedowład kończyn dolnych, niedoczynność tarczycy i niezborność nadwzroczną. W związku z licznymi problemami zdrowotnymi, dziewczynka stale wymaga konsultacji z licznymi specjalistami: endokrynolog, neurolog, okulista, logopeda, psycholog.

Ze względu na stałą opiekę nad dziewczynką, matka nie może podjąć pracy zawodowej, a miesięczne świadczenia otrzymywane od Państwa nie przekraczają kwoty 800 zł. Ojciec jest osobą niepełnosprawną i bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Dla dalszego leczenia i walki z postępami choroby  niezbędne są  wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne . Zwracamy się do Państwa z apelem o szczodrość względem tej dziewczynki. Trudne warunki życia i dotkliwość chorób sprawiają, że nie może ona doświadczyć beztroski właściwej dla  jej wieku. Tylko Państwo możecie zmienić jej sytuację. Gorąco prosimy o wsparcie.

ZREALIZOWANE POTRZEBY