Bartek Dziemianowicz

Bartek to 24 letni młody człowiek. Do 13 roku życia rozwijał się prawidłowo, nagle przestał chodzić i zaczął mieć problemy z mówieniem i jedzeniem. Do tej pory choroba Bartka nie została w pełni zdiagnozowana. Prawdopodobnie jest to choroba genetyczna, która degraduje całkowicie jego organizm. Dodatkowe dolegliwości to: odmiedniczkowe zapalenie nerek, alergie, nieżyt żołądka  oraz wadę wzroku.

Bartek wymaga stałej rehabilitacji i  specjalnej diety uzupełnianej o kosztowne odżywki. Bez ćwiczeń i prawidłowego odżywiania, choroba chłopca pogłębia się i całkowicie uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. W promieniu 100 km brakuje poradni specjalistycznych, a więc rodzina musi wciąż pokonywać duże odległości, aby ratować zdrowie Bartka. Jedyną nadzieją dla radosnego, mimo swojego stanu zdrowia chłopaka,  jest ciągła rehabilitacja oraz regularne wizyty i konsultacje u specjalistów. Niestety rodziców Bartka nie stać na jakże drogie turnusy rehabilitacyjne, gdyż znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej (przykładowy koszt takiego 11-sto dniowego  turnusu na który  Bartek został zakwalifikowany, i który w znacznym stopniu pozwoliłby  na poprawę samopoczucia, to 5800 zł).  Dochód rodziny stanowi emerytura matki ,renta chorobowa ojca, renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny  Bartłomieja oraz dodatek mieszkaniowy. Suma wszystkich świadczeń nie starcza na najpilniejsze potrzeby, a co dopiero na regularną rehabilitacje i bieżące leczenie. Całkowitą opiekę nad Bartkiem przejęła jego mama – Irena,  także schorowana osoba, ale całkowicie oddana synowi. Z ogromna determinacją walczy o byt swojej rodziny, ale jest to niezwykle trudne bez wsparcia ludzi dobrej woli.

W życiu Bartka brakuje kontaktu z otoczeniem i rówieśnikami.  Marzeniem chłopca jest funkcjonowanie niezależnie od kogokolwiek. Jest to niezwykle trudne do zrealizowania, ale dzięki pomocy ludzi dobrej woli, choć częściowo  można złagodzić problemy dnia codziennego. Bartkowi niezbędna jest  rehabilitacja domowa, której miesięczny koszt wynosi 1200 zł.

ZREALIZOWANE POTRZEBY